Friday, April 29, 2016

Hur man virkar ihop Maybelle Rutor med Join-As-You-Go tekniken

Välkommen till den SVENSKA instruktion om hur du virkar ihop dina rutor enligt den s.k the "Join-As-You-Go" tekniken. Maybelle rutan har 21 maskor på varje sida och därför maste du modifiera hur du virkar ihop dina rutor något från originalversionen som är en instruktion med mer detaljbilder om du behöver (på engelska). Först och främst behöver du virka ett varv med stolpgrupper (3 stolpar i en och samma maska) för att kunna påbörja anslutningen av övriga rutor. Jag har använt Tilda färg 507 - Beige till att virka ihop mina Maybelle Rutor.

Denna instruktion är en del av mönstret på Maybellefilten. Här hittar du instruktioner till de olika segmenten i mönstret på Maybellefilten:
• Hur man gör Maybelle Blomman
• Hur man gör Maybelle Rutan
• Hur man gör Maybellefiltens bård & kant.


Förkortningar:
lm - luftmaska
st -  st
sm - smygmaska
m - maska/maskor
.................................................................................................................................................................................


LÄGG UT DINA RUTOR I ORDNING
Innan vi börjar behöver du lägga ut alla dina Maybelle rutor i den ordning som du vill ha dem. Hitta en balans mellan alla färger eller följ min layout ovan. Ta en foto av din layout för att ha något att referera till om du skulle blanda ihop dina rutor senare. Samla nu ihop rutora, en rad i taget från vänster till höger med den första rutan högst upp i din lilla hög av rutor. Märk högen med Rad 1 och gör likadant me dresterande rutor. Du kommer att ansluta rutorna rad för rad och börja med Rad 1 när du påbörjar ihopvirkningne av alla dina rutor.
 ................................................................................................................................................................................

DEN FÖRSTA RUTAN
Börja i en hörna och gör 3lm (Räknas som första st), gör 2st-3lm-3st i samma hörna: din första hörna är gjord (bild 1). [Hoppa över 2m och gör 3st i nästa m.] Repetera [ ] tills du har 3m kvar (bild 2). Nu hoppar du över ALLA 3 MASKOR och gör 3st-3lm-3st i nästa hörna (bild 3). Fortsätt hela varvet runt och avsluta med sm i 3:e lm som du gjorde i början. Du kommer att ha 8 stolpgrupper på sidan räknat från hörna till hörna (bild 4).
.................................................................................................................................................................................FÖRSTA RADEN
När du virkar ihop dina Maybelle Rutor arbetar du från vänster till höger (högerhänt) med en rad i taget. I din ƒuorsta rad ansluter du nätsa ruta på den högra sidan av din föregående ruta, den blå rutan på bilden. Först virkar du en sida med stolpgrupper på din rosa ruta.  När du kommer till hörnan gör du en stolpgrupp följt av 1lm, sedan ansluter din rosa rutan med en sm i hörnan av din blå ruta genom att föra in virknålen från framsidan i hörnan. Gör 1lm och sedan ytterligare en stolpgrupp i samma hörna. Du har anslutit hörnan. Nu ansluter du med 1lm i mellanrummet mellan stolpgrupperna på den blå rutan, hoppar över 2m och gör 3st i nästa m. Repetera detta till slutet av sidan och i varje hörna. Fler detaljbilder kan du hitta i instruktionen Join-As-You-Go (på engelska).
.................................................................................................................................................................................


FÖRSTA RUTAN I ANDRA RADEN
När du påbörjar din andra rad (och efterföljande rader), ansluter du den första rutan mot undersidan av rutan i den ovanstående raden (blå rutan). Virka ihop på samma sätt som du gjorde med den rosa rutan.
.................................................................................................................................................................................


FÖLJANDE RUTOR I ANDRA RADEN
De efterföljande rutorna ska anslutas både till den övre rutan (rosa rutan) och rutan till vänster (blå rutan). Börja i den nedre hörnan av rutan ovan (rosa rutan) och arbeta åt vänster (bild 1 & 2). När du kommer till stället där du ska ansluta till 3 rutor gör du så här: Anslut med sm i första hörnan (rosa rutan), hoppa över nästa hörna och gör 1lm (blå rutan), anslut med sm i hörnan på den gula rutan (bild 3). En liten fyrklöver skapas av hörnorna mellan de fyra rutorna (bild 4). Kärlek
Annette


FOLLOW  My Rose Valley HERE:

https://www.bloglovin.com/blogs/my-rose-valley-1529995 https://www.facebook.com/MyRoseValley https://instagram.com/myrosevalley/ https://www.pinterest.com/myrosevalley/

No comments :

Post a Comment

Thank you so much for visiting my world. I love reading your comments and I do my utterly best to respond to questions and sweet messages. Thank you again for popping by.

Kärlek
Annette

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...